ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 19-10-2020

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 19-10-2020

Προσοχή : Το ίδιο πρόγραμμα θα είναι και το πρόγραμμα της τηλεκπαίδευσης, το οποίο σε περίπτωση κατάληψης θα ξεκινάει στις 10.00 και κάθε ώρα θα διαρκεί 30 λεπτά