ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣ 29-9-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣ 29-9-2020

Προσοχή :   Το τμήμα ΒΗ ξεκινά τη 2η ώρα.Το τμήμα  ΒΚ1 ξεκινά την 4η ώρα.Το τμήμα ΒΦ ξεκινά την 5η ώρα.