ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 23-9-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 23-9-2020

Προσοχή : Tα τμήματα ΓΦ,ΒΗ ξεκινάνε την 3η ώρα και τα τμήματα Α1,Α2,Α3 και ΒΥ3 ξεκινάνε την 2η ώρα.