Πρόγραμμα από 17 έως 21-05-2021

Ωρολόγιο Πρόγραμμα με Ομάδες τμημάτων

Κάθε ομάδα ακολουθεί διαφορετικό ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων και διαλειμμάτων για την επίτευξη μικρότερου αριθμού μαθητών στα διαλείμματα.
Η Ομάδα 1 έχει τις δυο τελευταίες ώρες (6η-7η) συνεχόμενες χωρίς διάλειμμα (θα γίνεται αλλαγή καθηγητή).
Η Ομάδα 2 έχει τις δυο πρώτες ώρες (1η-2η) συνεχόμενες χωρίς διάλειμμα (θα γίνεται αλλαγή καθηγητή).

ΠΡΟΣΟΧΗ​

Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική ακόμα και με την ένδειξη αρνητικού self-test.

Διαβάστε προσεκτικά το πρόγραμμα για την προσέλευσή σας στο σχολείο τις ώρες που ξεκινάει το τμήμα σας.
Το Α1 κάνει τηλεκπαίδευση στις αντίστοιχες ώρες του προγράμματος.

Πρόγραμμα από 17 έως 21-05-2021