ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 30-9-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 30-9-2020

Προσοχή :   Το τμήμα  Α3 ξεκινά τη 2η ώρα.Το τμήμα Α2 ξεκινά την 3η ώρα