ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣ 22-9-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣ 22-9-2020

Προσοχή : Tο τμήμα ΒΚ1 ξεκινάει την 4η ώρα, το τμήμα ΒΦ ξεκινάει την 5η ώρα, το τμήμα ΒΗ ξεκινάει την 3η ώρα και το τμήμα ΓΝ ξεκινάει την 2η ώρα.