Πρόγραμμα Πέμπτης Παρασκευής 22 και 23-4-2021

Ωρολόγιο Πρόγραμμα με Ομάδες τμημάτων

Κάθε ομάδα ακολουθεί διαφορετικό ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων και διαλειμμάτων για την επίτευξη μικρότερου αριθμού μαθητών στα διαλείμματα.
Η Ομάδα 1 έχει τις δυο τελευταίες ώρες (6η-7η) συνεχόμενες χωρίς διάλειμμα (θα γίνεται αλλαγή καθηγητή).
Η Ομάδα 2 έχει τις δυο πρώτες ώρες (1η-2η) συνεχόμενες χωρίς διάλειμμα (θα γίνεται αλλαγή καθηγητή).

ΠΡΟΣΟΧΗ​

Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική ακόμα και με την ένδειξη αρνητικού self-test.

Διαβάστε προσεκτικά το πρόγραμμα για την προσέλευσή σας στο σχολείο τις ώρες που ξεκινάει το τμήμα σας.

Πρόγραμμα Πέμπτης Παρασκευής 22 και 23-4-2021 ανά τμήμα

Πρόγραμμα Πέμπτης Παρασκευής 22 και 23-4-2021