Εβδομαδιαίο πρόγραμμα από 01-02-2021

Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης
σύμφωνα με τις καινούριες οδηγίες του Υπουργείου.

Έναρξη
1η ώρα : 08:00 – 08:40 10′ Διάλειμμα
2η ώρα : 08:50 – 09:30 10′ Διάλειμμα
3η ώρα : 09:40 – 10:20 10′ Διάλειμμα
4η ώρα : 10:30 – 11:10 10′ Διάλειμμα
5η ώρα : 11:20 – 12:00 10′ Διάλειμμα
6η ώρα : 12:10 – 12:50 10′ Διάλειμμα
7η ώρα : 13:00 – 13:40 Λήξη

Νέο Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα από Δευτέρα 01-02-2021