Νέο πρόγραμμα και λίστα εκπαιδευτικών Webex

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα : Νέο πρόγραμμα και λίστα εκπαιδευτικών Webex

Σας αποστέλλουμε την ανανεωμένη κατάσταση με τις διευθύνσεις των αιθουσών εξ αποστάσεως διδασκαλίας (Webex) των καθηγητών του σχολείου μας.
Η παρούσα κατάσταση διευθύνσεων χορηγείται στους κηδεμόνες των μαθητών μας και στους μαθητές μας προκειμένου οι μαθητές και μόνο αυτοί να συμμετέχουν στα εξ  αποστάσεως μαθήματα του σχολείου μας.

Οι σύνδεσμοι με τις ψηφιακές τάξεις των εκπαιδευτικών βρίσκονται στη Λίστα συνδέσμων Webex

Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διακίνηση αυτής της λίστας σε τρίτους.
Απαγορεύεται επίσης η ανάρτησή της στο διαδίκτυο και η δημοσίευσή της οπουδήποτε.
Η ευθύνη της σωστής χρήσης της βαραίνει τους κηδεμόνες των μαθητών και τους ενήλικους μαθητές.

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία γίνεται με βάση το νέο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του σχολείου και τις οδηγίες που έχουν δοθεί στους μαθητές.

Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης
σύμφωνα με τις καινούριες οδηγίες του Υπουργείου.

Έναρξη
1η ώρα : 08:00 – 08:40 10′ Διάλειμμα
2η ώρα : 08:50 – 09:30 10′ Διάλειμμα
3η ώρα : 09:40 – 10:20 10′ Διάλειμμα
4η ώρα : 10:30 – 11:10 10′ Διάλειμμα
5η ώρα : 11:20 – 12:00 10′ Διάλειμμα
6η ώρα : 12:10 – 12:50 10′ Διάλειμμα
7η ώρα : 13:00 – 13:40 Λήξη

Τα τηλεμαθήματα απαγορεύεται ρητώς να βιντεοσκοπούνται να αναδημοσιεύονται και να φωτογραφίζονται. Για τους παραβάτες επισύρονται ποινικές ευθύνες.

Κατανοώντας τις δυσκολίες που προκύπτουν σε κάθε οικογένεια από την παρούσα κατάσταση παρακαλούμε για τη συμβολή σας ώστε να έχουμε το  καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ενημερωθείτε αναλυτικότερα από το epalanoliosion.gr
Ο Διευθυντής

Καλύβας Κ.