Πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων σχολικού έτους 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων σχολικού έτους 2020-2021

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών  μπορούν να ενημερώνονται από τους καθηγητές του σχολείου για την σχολική επίδοση των παιδιών τους, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

Η επικοινωνία γίνεται μέσω της πλατφόρμας Webex στην ψηφιακή τάξη του κάθε καθηγητή τις ημέρες και τις ώρες που δηλώνονται.

Η λίστα των ψηφιακών τάξεων έχει πρόσφατα αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των γονέων και κηδεμόνων μαζί με το ενεργό πρόγραμμα του σχολείου.

Το πρόγραμμα έχει ισχύ καθόλη τη διάρκεια της εξ αποστάσεως λειτουργίας του σχολείου.

Ο Διευθυντής

Καλύβας Κωνσταντίνος