Βάσεις Δεδομένων (Ε) Γ Πληροφορική

1.1 Δεδομένα και Πληροφορίες

Στοιχεία πληροφορίας ή Δεδομένα (DATA) είναι οποιαδήποτε παράσταση, όπως χαρακτήρες ή αριθμητικές ποσότητες, σύμβολα κτλ., στην οποία δίνεται ή είναι δυνατόν να δοθεί μια σημασία (έννοια).

Πληροφορία είναι η σημασία που δίνει ο άνθρωπος σε ένα σύνολο δεδομένων, τα οποία επεξεργάζεται με
τη βοήθεια προκαθορισμένων συμφωνιών που έχουν θεσπιστεί από τον ίδιο.

Η συλλογή και ο συσχετισμός των δεδομένων δίνει ως αποτέλεσμα την πληροφορία.

Βασικές λειτουργίες χειρογραφικών συστημάτων και αποθήκευσης.

  • Οι βασικές λειτουργίες, που τα συστήματα αυτά έδιναν στους χρήστες τους ήταν:
  • Εισαγωγή νέων δεδομένων
  • Διαγραφή δεδομένων
  • Επαναφορά δεδομένων
  • Ενημέρωση δεδομένων