Βάσεις Δεδομένων (Ε) Γ Πληροφορική

Η τεχνική της κανονικοποίησης πινάκων μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων

Προτεινόμενος περιηγητής Mozilla Firefox

Η παρουσίαση είναι σε flash.Αν είστε στον Chrome,ενημερώστε την προσθήκη Flash και κάντε τις αλλαγές στις ρυθμίσεις ιστοτόπου του Chrome.