Έναρξη Λειτουργίας Τμημάτων του Προπ/τικού Προγ/τος Πιστοποίησης “Μαθητείας” στο 1ο ΕΠΑΛ

Έναρξη Λειτουργίας Τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας”. Τη Δευτέρα 24/05/2021 και ώρα 14:30 μμ , σύμφωνα με την Απόφαση με Αριθμ. Πρωτ.: Φ.34.1/8036 της ΠΔΔΕ Αττικής, ξεκινάνε τα τμήματα ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-1 και ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-2 (διαβάστε εδώ) του ΠΠΠ του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας” στο 1ο ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν … Read more

Λειτουργία Τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας” των ΕΠΑ.Λ.

«Λειτουργία Τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων των Φάσεων A’, Β’, Γ’ και Δ’ του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας” των ΕΠΑ.Λ., καθώς και των Πιλοτικών Τάξεων μαθητείας στην Π.Δ.Ε. Αττικής». Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής Αποφασίζει τη λειτουργία του τμήματος «Βοηθός Νοσηλευτή» στο ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης στα ΕΠΑ.Λ. / … Read more

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στη Μαθητεία 2020-2021

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής καλεί για υποβολή αιτήσεων στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων των Φάσεων Α’,  Β’, Γ΄ και Δ΄ του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας», καθώς και των Πιλοτικών Τάξεων Μαθητείας τους παρακάτω: Δείτε την πρόσκληση υποβολής Τα Προπαρασκευαστικά Προγράμματα Πιστοποίησης  συνολικής διάρκειας 35 ωρών έκαστο, θα πραγματοποιηθούν  σε επτά εργάσιμες ημέρες και … Read more