Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ») και του Ν. 4624/2019,σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της διαδικασίας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων («ΥΠΑΙΘ»), ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας) αποτελούν … Περισσότερα Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣ 22-9-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣ 22-9-2020 ⚠ Προσοχή : Tο τμήμα ΒΚ1 ξεκινάει την 4η ώρα, το τμήμα ΒΦ ξεκινάει την 5η ώρα, το τμήμα ΒΗ ξεκινάει την 3η ώρα και το τμήμα ΓΝ ξεκινάει την 2η ώρα.