Λειτουργικά Συστήματα

Linux εντολές συνδεδεμένων χρηστών – who

Linux εντολές συνδεδεμένων χρηστών – who

Σε αυτό το άρθρο, θα αναλύσουμε την εντολή who.Η εντολή ...
Linux εντολές συνδεδεμένων χρηστών – whoami

Linux εντολές συνδεδεμένων χρηστών – whoami

Σε αυτό το άρθρο, θα αναλύσουμε την εντολή whoami. Όπως ...
Αλλαγή δικαιωμάτων σε αρχεία και καταλόγους

Αλλαγή δικαιωμάτων σε αρχεία και καταλόγους

Εντολή Chmod Η εντολή chmod είναι συντομογραφία για το change ...
Δικαιώματα χρήστη και ομάδας

Δικαιώματα χρήστη και ομάδας

Δικαιώματα χρήστη και ομάδας Τα λειτουργικά συστήματα Linux / Unix ...
Βασικές γνώσεις τερματικού Linux (Μέρος Β)

Βασικές γνώσεις τερματικού Linux (Μέρος Β)

Δημιουργία αρχείων – touch Ο πιο απλός τρόπος για να ...
Βασικές γνώσεις τερματικού Linux (Μέρος Α)

Βασικές γνώσεις τερματικού Linux (Μέρος Α)

Ιεραρχία αρχείων και καταλόγων Στο Linux η βασική μονάδα ταξινόμησης ...