ΒΘΠ – Εργαστηριακή Άσκηση Α’ Τετράμηνο 19-20

Οδηγίες

Δημιουργήστε φάκελο με όνομα επίθετο-ΒΘΠ-ΕΞΕΤΑΣΗ-19-20.

Όλα τα αρχεία εικόνων που θα δημιουργήσετε να αποθηκευτούν σε αυτόν τον φάκελο.

 1. Κατεβάστε και την εικόνα jungle-image.jpg
 2. Σημειώστε τις διαστάσεις της εικόνας που κατεβάσατε στο φύλλο εργασίας.
 3. Εξάγετε και αποθηκεύστε την με το ίδιο όνομα χωρίς να κάνετε αλλαγές σε png bmp tiff και gif format.
  Προσέξτε ώστε στο όνομα κατά την εξαγωγή να έχει την αντίστοιχη κατάληξη το κάθε αρχείο.
 4. Σημειώστε το μέγεθος για κάθε μία εικόνα στον πίνακα Α.
 5. Δημιουργήστε αντίγραφα του jungle-image.jpg αλλάζοντας το πλάτος σε 512, 768,1024 και 2048 pixel αντίστοιχα.
 6. Σημειώστε στον πίνακα Β τις διαστάσεις και τα μεγέθη των αρχείων που δημιουργήθηκαν.
 7. Κατεβάστε την εικόνα everest.jpg.
 8. Μετατρέψτε την εικόνα σε εικόνα σε σχήμα κύκλου δημιουργώντας μια κυκλική επιλογή που θα περιλαμβάνει τον ορειβάτη σε μέγεθος περίπου στα 500 pixel.(ακολουθήστε τα βήματα της άσκησης που έχουμε ήδη κάνει στο εργαστήριο)
 9. Αποθηκεύστε την εικόνα σε png format ώστε να διατηρηθεί η διαφάνεια.