Αλλαγή μεγέθους φωτογραφιών χωρίς απώλεια ποιότητας εικόνας

Αλλαγή μεγέθους φωτογραφιών χωρίς απώλεια ποιότητας εικόνας

Οι περισσότερες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές καταγράφουν φωτογραφίες σε χαμηλή ανάλυση, όπως 72, 120 ή 180 ppi (pixels ανά ίντσα), εκτός αν έχετε πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις και την αλλάξετε σε ρύθμιση υψηλότερης ανάλυσης, όπως 300 έως 600 ppi.
Όσο μεγαλύτερη είναι η φωτογραφία, τόσο μεγαλύτερη είναι η τιμή ppi για να αποφευχθεί η απώλεια της ποιότητας της εικόνας.
Γενικά, τα 300 ppi είναι επαρκή για εκτύπωση 11×14 εκ. Μεγαλύτερα μεγέθη χρειάζονται περισσότερα εικονοστοιχεία.

Αλλαγή ανάλυσης φωτογραφίας στο GIMP

1
Στο GIMP, από το μενού Εικόνα, επιλέγω την εντολή Εικόνα > Κλιμάκωση Εικόνας...
Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Κλιμάκωση Εικόνας που δείχνει τα χαρακτηριστικά του μεγέθους της εικόνας (πλάτος-ύψος και ανάλυση Χ-Υ) και της ποιότητας παρεμβολής.
2

Για να ρυθμίσετε αυτόματα το μέγεθος φυσικής εικόνας όταν αλλάζει το ppi, επιλέξτε την επιλογή Sinc (Lanczos3).

3

Στη συνέχεια αλλάξτε τα εικονοστοιχεία σε ίντσες.

4
Κατόπιν εισαγάγετε 300 στο πλαίσιο πεδίου Ανάλυση Χ.
Όλα τα άλλα σχετικά πεδία αλλάζουν αυτόματα για να διατηρηθεί η ποιότητα της εικόνας.
5

Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Κλιμάκωση και είναι έτοιμο.