Αλλαγή δικαιωμάτων σε αρχεία και καταλόγους

Εντολή Chmod

Η εντολή chmod είναι συντομογραφία για το change mode (αλλαγή λειτουργίας).

Το chmod χρησιμοποιείται για να αλλάξει δικαιώματα σε αρχεία και καταλόγους.

Τα δικαιώματα ελέγχου ελέγχουν τις ενέργειες που μπορούν να εκτελεστούν στο αρχείο ή στον κατάλογο.
Επιτρέπουν ή αποτρέπουν την ανάγνωση, την τροποποίηση ή την εκτέλεση ενός αρχείου, εάν πρόκειται για σενάριο ή πρόγραμμα.
Για έναν κατάλογο, οι άδειες καθορίζουν ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στον κατάλογο και ποιος μπορεί να δημιουργήσει ή να τροποποιήσει αρχεία μέσα στον κατάλογο.

Η εντολή chmod μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε με γράμματα είτε με αριθμούς (γνωστά και ως οκταδικά) για να ορίσετε τα δικαιώματα σε αρχεία και καταλόγους.
Τα γράμματα που χρησιμοποιούνται με το chmod βρίσκονται στον παρακάτω πίνακα:

ΓράμμαΔικαίωμαΠεριγραφή
rΑνάγνωσηΤο αρχείο μπορεί να ανοίξει και να προβληθεί το περιεχόμενό του.
wΕγγραφήΤο αρχείο μπορεί να επεξεργαστεί, να τροποποιηθεί και να διαγραφεί.
xΕκτέλεσηΕάν το αρχείο είναι σενάριο ή πρόγραμμα, μπορεί να εκτελεστεί.
uδικαιώματα που έχει το αρχείο για τον κάτοχο-χρήστη (user)
gδικαιώματα που έχει το αρχείο για χρήστες της ίδιας ομάδας (group)
oδικαιώματα που έχει το αρχείο για άλλους που δεν ανήκουν στην ομάδα (other)
aδικαιώματα που έχει το αρχείο για όλους (all)

ΔικαιώματαΠεριγραφή
– – –σημαίνει ότι δεν έχουν χορηγηθεί καθόλου δικαιώματα.
rwx σημαίνει ότι έχουν χορηγηθεί πλήρη δικαιώματα. Οι δείκτες ανάγνωσης, εγγραφής και εκτέλεσης είναι παρών.

Παράδειγμα 1

$ chmod go-rwx Work
Ερμηνεία : αφαιρούμε όλα τα δικαιώματα της ομάδας και των άλλων από το Work

Παράδειγμα 2

$ chmod g+x Play/

Ερμηνεία : προσθέτουμε για την ομάδα το δικαίωμα εκτέλεσης για τον κατάλογο Play

Παράδειγμα 3

$ chmod a+x new_script.sh,
Ερμηνεία : το δικαίωμα εκτέλεσης έχει τώρα χορηγηθεί σε όλους, και τα υπάρχοντα δικαιώματα εξακολουθούν να ισχύουν.

Χρησιμοποιώντας το “-” και το “+” τροποποιούμε τα υπάρχοντα δικαιώματα , αφαιρούμε με το – ή προσθέτουμε με το + τα δικαιώματα που δηλώνουμε.

Παράδειγμα 4

$ chmod u=rw,og=r new_file.txt
Ερμηνεία : ο χρήστης έχει δικαιώματα ανάγνωσης και εγγραφής και η ομάδα και οι άλλοι χρήστες έχουν μόνο δικαιώματα ανάγνωσης.

Χρησιμοποιώντας το “=”, καταργούμε τυχόν υπάρχοντα δικαιώματα και στη συνέχεια ορίζουμε καινούρια δικαιώματα.